บริษัท วัสสิกา อินดัสตรี้ จำกัด  
              มีความมุ่งมั่นในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับงานระบบวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภทด้วย ราคาที่ยุติธรรม บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในการเลือกใช้สินค้าและการติดตั้งที่ถูกต้อง นโยบายหลักในการให้บริการคือการให้พนักงาน
ทุกคนมีความซื่อตรงต่อลูกค้าHDPE HIGH DENSITY POLYETHYLENE
คุณสมบัติของท่อ PE
- น้ำหนักเบา  การให้ตัวดี
- ทนแสงแดด, ทนแรงดัน, ทนแรงกระแทก
- แรงเสียดทานในท่อต่ำ การไหลตัวดี
- อายุการใช้งานยาวนาน
- ปราศจากสารพิษ
- ทนต่ิอสารเคมี
WASSIGA INDUSTRY CO., LTD.

อ่อนตัวและยืดหยุ่นได้ดี
Unsual Flexibility
น้ำหนักเบา
Light - Weight
ทนต่อแรงกระแทกได้สูง
High Impact Resistance
ทนแรงดันได้สูง
High Design Pressure Rating

ทนอุณหภูมิได้สูง
Superior Heat Resistance
ปราศจากสารเป็นพิษ
Non Toxicity
คงทนต่อสารเคมี
Excellent Chemical Resistance
อายุการใช้งานยาวนาน
Long Service Life                                       
                                       

GSP-BSP-SUS

                                   

2
1
SAHA THAI STEEL

STAINLESS  STEEL
BLACK & GALVANIZED STEEL

                                   

THAI UNION STEEL

PACIFIC PIPE

POLYVINYL   CHLORIDE
คุณสมบัติของท่อพีวีซี
** ทนต่อการกัดกร่อน
** เป็นฉนวนไฟฟ้า
**น้ำหนักเบา
**ไม่ติดไฟ
**ปราศจากสารพิษต่าง ๆ
**ประสิทธิภาพการไหลสูง
**ประหยัดค่าใช้จ่าย

FIRE  PROTECTION VALVEMODULATING  FLOAT  VALVE
PRESSURE  REDUCING  VALVE
PRESSURE RELIEF VALVE

PRESSURE CONTROL VALVE
FOOT VALVE