ตำแหน่งงาน
  ช่างไฟฟ้า, ช่างประปา, ช่างเชื่อมและผู้ช่วยช่าง
รายละเอียดงาน
  ดูแลระบบไฟฟ้า, ประปา, เชื่อมท่อ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรา
  4 อัตรา
เงินเดือน
  ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
  กรุงเทพมหานคร - ออกต่างจังหวัดเป็นงานๆ
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ขึ้นไป
2. วุฒิ ป.6 - ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในการติดต่อประสานงาน ขยันอดทน
4. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ( ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
ตำแหน่งงาน
พนักงานขับรถส่งสินค้า
รายละเอียดงาน
ส่งสินค้า ประเภทท่อและอุปกรณ์ไฟฟ้า, ประปา, วาล์ว อื่น ๆ
อัตรา
1 อัตรา
งินเดือน
ตามตกลง บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
2. วุฒิ ป.6 - ปวส.
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในการติดต่อประสานงาน ขยันอดทน
4. มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ( ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
WASSIGA CO., LTD.

WASSIGA CO., LTD. & WASSIGAINDUSTRY CO., LTD.
200/102-3 Moo 1 Theparak Rd., Bangprieng  Bangbo  Samutprakarn  10560
Tel : 0-2708-3501-2, 02708-3576-7  Fax : 02-7083500
E-mail : wassiga@wassiga.com ; wassiga@truemail.co.th